11 december 2015

Cultuur niet meer belangrijk?

input

foto: http://www.steenwijkerland.nl/Over_Steenwijkerland/Toerisme_en_vrije_tijd/Rams_Woerthe

Deze week is duidelijk geworden dat cultuur voor de coalitie BGL/CDA/CPB/D66 niet hoog in het vaandel staat. Het voorstel inzake De Meenthe geeft aan dat het college voor een dubbeltje op de eerste rang wil zitten, maar daarmee De Meenthe geen ruimte meer geeft te ondernemen. Het college maakt een korte termijn keuze voor het geld en laat De Meenthe aan haar lot over. Dit terwijl De Meenthe steeds meer bezoekers weet te trekken en bewijst een goed cultureel ondernemer te zijn. Helaas wordt dit nu afgestraft. Voor De Meenthe rest nu het oordeel van de gemeenteraad. Het is te hopen dat de gemeenteraad meer cultureel besef heeft.Cultuur verrijkt ons, verbaast ons en biedt schoonheid. Het geeft inspiratie en bezieling. Door
ondersteuning vanuit de overheid blijft het cultuuraanbod toegankelijk en betaalbaar en wordt de kwaliteit gewaarborgd. De waarde van dat aanbod wordt voor veel groepen bereikbaar. Het experiment, kwetsbare cultuuruitingen, innovatie en creativiteit zullen altijd ondersteuning nodig
hebben. De overheid kan partijen bij elkaar brengen en heeft daarmee een faciliterende rol. De overheid kan initiatief nemen, partijen ertoe aanzetten om samen te werken, kennis uit te wisselen en toegankelijk te maken. En de overheid kan ervoor zorgdragen dat kinderen en jongeren
cultuuronderwijs krijgen en hun talenten kunnen ontwikkelen. Dit wordt door dit college blijkbaar niet gedeeld. De Meenthe staat helaas niet op zichzelf. Dit college heeft Rams Woerthe voor € 360.000 verkocht aan Vereniging Hendrick de Keyser. Als je dit pand al verkoopt is dit misschien vanuit cultureel perspectief de beste partner, maar om diverse redenen is dit een waardeloze deal. Ten eerste is het bedrag belachelijk laag, als je kijkt naar de recente investeringen van meer dan  € 900.000. Daarbij komt nog dat er voor De Stichting Hildo Krop onvoldoende ruimte is bedongen om haar museale invulling gestalte te geven. Drie jaar heeft men gewerkt om een geregistreerd museum te worden. Men had plannen voor samenwerking met het Drents museum (met goede kansen) en zelfs het Rijksmuseum. Dit is nu in de knop gebroken. Hoe kan dit. Het lijkt dat dit college wel spreekt met partners, maar niet luistert en louter financiële afwegingen maakt voor de korte termijn. Leuk voor een volgend college? Niet.