16 december 2014

Raadsvragen PvdA inzake verkoop Rams Woerthe

De PvdA fractie stelde vragen aan het college die het plan heeft opgevat Rams Woerthe te verkopen.

Hieronder vindt u de vragen met antwoorden van het college.

Vragen PvdA – herinvulling RamsWoerthe – beantwoording – 9dec14