31 augustus 2016

Willem Sommer: “Meer betaalbare huurwoningen nodig!”

Bij de behandeling van de concept Woonvisie voor Steenwijkerland heeft Willen Sommer namen de PvdA gepleit voor meer betaalbare huurwoningen. Op basis van de Woonvisie maakt Steenwijkerland afspraken met de corporaties over aantallen en kwaliteit van de sociale huurwoningen. Door sloop ( o.a. in Steenwijk West, Blokzijl, Sint Jansklooster en Vollenhove) en door verkoop is het aantal betaalbare huurwoningen de afgelopen jaren sterk verminderd. Vooral voor veel jongeren is een huurwoning daardoor steeds vaker onbereikbaar. Ook wees hij erop dat het College van BGL etc. waarschijnlijk verkeerde cijfers hanteert: in de nota gaan ze uit van rond 5300 sociale huurwoningen, terwijl de 3 corporaties opgeteld nog maar 4800 beheren. Zo rekenen we ons onterecht rijk en lijken er  op papier voldoende huurwoningen beschikbaar.