23 april 2015

Vragen over arbeidsplaatsen voor mensen met een arbeidsbeperking

De sociale partners en de overheden hebben in het Sociaal Akkoord afgesproken 125.000 arbeidsplaatsen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren. Onder andere voor mensen die eerder de Sociale Werkvoorziening of de Wajong instroomden. 25.000 van die arbeidsplaatsen komen voor rekening van de overheid, ook de gemeenten. De VNG roept nu gemeenten op werk te maken van het aan de slag helpen van mensen met een arbeidsbeperking. Kennelijk is er ongerustheid over de vorderingen. In een brief aan alle gemeenten wordt gesteld dat dit jaar nog 630 banen moeten worden gerealiseerd  om in de pas te blijven lopen met de doelstellingen. Het gaat hier om extra banen. De VNG geeft ook een indicatie per gemeente om hoeveel banen het gaat. Wij maken ons zorgen over de vorderingen die het college van BGL etc. voor Steenwijkerland maakt. Mensen met een arbeidsbeperking moeten niet op een wachtlijst komen of achter de geraniums. Wij willen dat de afspraken nagekomen worden om deze mensen aan werk te helpen. Daarom heet de fractie van de PvdA onderstaande vragen gesteld aan het college:

  • Bent u op de hoogte met de brief van de VNG?
  • Om hoeveel te realiseren extra arbeidsplaatsen gaat het voor de gemeentelijke organisatie van Steenwijkerland?
  • Hoever bent u met de realisatie van de taakstelling voor arbeidsplaatsen voor mensen met een arbeidsbeperking binnen de organisatie?
  • Welke ambities heeft u voor 2016?
  • Heeft u een visie op meer inclusief organiseren en/of al een plan voor duurzame inpassing van mensen met een arbeidsbeperking in de gemeentelijke organisatie?

Luc Greven namens de Partij van de Arbeid Steenwijkerland