3 februari 2016

Vestingfeesten bedreigd?

De Steenwijker Courant kopte woensdag dat de Vestingfeesten in Steenwijk op de tocht staan (zie;  http://www.steenwijkercourant.nl/nieuws/steenwijk/423387/vestingfeesten-staan-in-ijskast.html ). Het college van BGL etc. komt maar niet met duidelijkheid naar de organisatie na een recent onderzoek dat ze gedaan hebben naar geluidsoverlast. Des te vreemder, omdat dat onderzoek aangeeft dat er nauwelijks geluidsoverlast van de vestingfeesten door omwonenden ervaren wordt. De organisatie kan nu geen contracten sluiten met artiesten, die vaak helderheid willen over het geluidsniveau waarmee ze mogen spelen. De fractie van de PvdA zal om agendering van het onderzoek in de raad vragen en daarbij aandringen op tempo in de besluitvorming.