Uitnodiging 1 mei-viering 2018

12 april 2018

Dit jaar houden wij de jaarlijkse 1 mei-viering in Tuk’s T-huis

Datum: 1 mei 2018
Locatie: Tuk’s T-huis , Bergweg 71, 8334 MC Tuk
Tijd : 16.00-19.00 uur

Programma:
16.00 – 16.15 uur Ontvangst met koffie/thee
16.30 uur 1 mei-rede
ca.17.00 uur Soep met broodjes

Als U dieetwensen heeft geef dit dan even door, dan wordt daar rekening mee gehouden.

Aansluitend mogelijkheid tot wandelen.

I.v.m. de bestellingen graag uw opgave vóór 24 april bij : pvdasteenwijkerland@home.nl of bij Wim Ziel 06-21356278.
Wij vragen voor deze feestelijke bijeenkomst een eigen bijdrage van 5 euro per persoon.
Gelieve dit bedrag over te maken op rekening : NL 86 RABO 0151 2197 61 tnv PvdA afd. Steenwijkerland onder vermelding van: 1 mei 2018

Wilt U graag komen maar heeft U problemen met het vervoer, laat het even weten, dan wordt U gehaald en gebracht. (pvdasteenwijkerland@home.nl of tel. 06-21356278)

Graag zien wij uw aanmelding tegemoet.

Het Bestuur