Uit het gewest

26 april 2018

Terugblik op de algemene ledenvergadering Gewest Overijssel
(zaterdagochtend 18 november te Nijverdal)

Bestuurlijk deel:
We namen afscheid van onze penningmeester Karina Zwanepol, die wegens drukke werkzaamheden, ook ’s avonds, haar taak moest neerleggen.
We zeggen haar dank voor de vele werkzaamheden die zij voor het Gewestelijk bestuur en de leden heeft gedaan.

Het verslag van de vorige vergadering (25 maart jl.) werd goedgekeurd.
Het beleids- en werkplan werd toegelicht door Leander Broere en goedgekeurd.
En de begroting voor 2018 door de interim penningmeester Wim Jansen Lorkeers, bijgestaan door Pelle Oosting die aangaf dat hij het penningmeesterschap in maart 2018 ambieert. Tegenkandidaten kunnen zich melden bij de secretaris van het gewestelijk bestuur.
De begroting werd na toelichting goedgekeurd.

Inhoudelijk deel:
De Statenfractie, ic. Tijs de Bree en Annemieke Wissink, verzamelden in een theateropstelling de belangrijkste items die speelden en aandacht kregen in de verkiezingsprogramma’s in de diverse afdelingen en rubriceerde deze in een “mindmap-achtig” programma om iedereen inzicht te geven over de actiepunten die her en der leefden.
Een levende discussie ontspon zich. Tijs en Annemieke zegden toe dat ze het totale plaatje gaan completeren en het gaan opsturen aan alle afdelingen(is inmiddels gebeurd).
De aanwezige Jonge socialisten boden spontaan aan om desgevraagd afdelingen te adviseren over/helpen met sociale media tijdens de campagne.
Om plm. 12.30 uur werd de bijeenkomst afgesloten met soep en een broodje.

Het PvdA actiecentrum Oost Nederland (Gelderland en Overijssel)

De eerste grote activiteit was de Club Oost training op 9 december 2017 in Hengelo waar alle leden een uitnodiging voor kregen.

Een gevarieerd programma met veel workshops plus een schrijfmaraton van Amnesty internationaal. Je moest wel op tijd zijn om je aan te melden voor de verschillende workshops want er was een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Nelleke Vedelaar opende de dag officieel met een inspirerende toespraak en stelt de lijsttrekkers uit het Oosten voor.

  • De volgende workshops werden gegeven:
  • Is de sociaaldemocratie nog wel aantrekkelijk voor jongeren?
  • Werk, werk en nog eens werk: een basisbaan
  • Mediatraining
  • Debattraining
  • Online campagnevoeren: hoe doe je dat?
  • Hervormingen in de (jeugd)zorg
  • Aparte sessie voor lijsttrekkers en campagnecoördinatoren

Tijdens de lunch gaf Ruud Fieten (singer-songwriter) een mini-concert.

Ter afsluiting van de dag hield Sharon Dijksma een vlammende rede en was er een quiz door Tijs de Bree (fractievoorzitter van de Statenfractie)en vanaf drie uur een gezellige afsluiting met een hapje en drankje.

Ledenvergadering op 14 april 2018:
Naast de bestuurlijke verantwoording, financieel, secretarieel en fractie jaarverslag is er voor de waterschapverkiezingen (2019)van de Drents Overijsselse Delta een voorlichting over de vraag of we met een eigen PvdA lijst moeten uitkomen of dat er aangesloten gaat worden bij Water Natuurlijk. De leden worden daarna in de gelegenheid gesteld hun oordeel te geven.

Voorts zal er na het statutaire deel door de Statenfractie worden teruggekeken naar de Gemeenteraadsverkiezingen, wat ging goed, wat kan beter en hoe leren we hieruit voor de toekomst. We delen informatie met drie afdelingen, één afdeling die verloren heeft, één die gelijk gebleven is en één die gewonnen heeft.

Met betrekking tot de Provinciale Staten verkiezing (2019) zal een stappenplan gepresenteerd/bijgevoegd worden. Overige informatie wordt tijdens de vergadering verstrekt.

Ons bestuurslid, Pelle Oosting, geeft aan dat hij vanwege persoonlijke omstandigheden het komende jaar niet actie aan het bestuur kan deelnemen. Daardoor hebben we een vacature in het bestuur. We zoeken een penningmeester om Wim Jansen Lorkeers af te lossen.

Koos Dalstra,
Voorzitter Gewest Overijssel