14 april 2017

Trijn: “Peuters niet tussen wal en schip!”

Nogal onverwacht kondigde deze week de Stichting Peuterspeelzalen Steenwijkerland per 1 januari te stoppen met het aanbieden van peuteropvang. Dat heeft te maken met de verzwaarde eisen die de wet gaat stellen aan de kwaliteit van de leidsters en het aantal medewerkers per groep. Het beleid in Steenwijkerland is erop gericht dat de organisaties voor kinderopvang het werk van de peuterzalen gaan overnemen. Sigrid Bult sprak evenwel in de raad in en gaf namens het personeel van de peuterspeelzalen aan zich grote zorgen te maken of de peuters die extra ondersteuning nodig hebben wel op een passende plek komen. Trijn Jongman ondersteunde de oproep en riep de wethouder op de doelgroepkinderen niet tussen de wal en het schip te laten vallen. Ook wees Trijn op onze buurgemeente NOP waar voor de peuterzalen een “zachte landing” mogelijk gemaakt is.