15 december 2016

Trijn Jongman: geen megastallen in Steenwijkerland

In de Omgevingsvisie, die in concept in de raadscommissie behandeld werd, geeft het college van BGL etc. aan meer ruimte te willen geven aan grootschalige landbouw. Trijn Jongman wees op de spanning die dat met zich meebrengt voor de ontwikkeling van het toerisme en met de volksgezondheid. Bovendien, in het landschap in Steenwijkerland passen geen megastallen, gaf ze namens de PvdA aan. “De Omgevingsvisie lijkt wel door de plaatselijke afdeling van de LTO (de land- en tuinbouworganisatie) gedicteerd te zijn.” Ook D66 onderkende, als coalitiepartij, de spanning met de natuur. Zelfs de provincie Overijssel is hier kritisch op. Wethouder Brus erkende dat in de Omgevingsvisie onvoldoende rekening is gehouden met volksgezondheidsaspecten, maar onderstreepte het belang van grootschaliger agrarische bedrijven. Dat zal bij de behandeling van de definitieve versie nog wel tot de nodige discussie leiden: Steenwijkerland mag niet tot het Grubbenvorst van Overijssel worden.