8 november 2016

Trijn Jongman: een college van uitstel en afstel

Trijn Jongman heeft bij de behandeling van de meerjarenbegroting de vinger op de zere plek gelegd. Het college van BGL etc komt maar niet tot resultaten op heel belangrijke punten. Zo heeft dit college zelf groei van werkgelegenheid als prioriteit geformuleerd, maar ontbreekt het nu al 2 1/2 jaar aan elke maatregel en elk plan om dat vorm te geven. Op initiatief van de PvdA is in juni 2015 nota bene bijna raadsbreed een motie Wiedenplan Werk aangenomen die het aanjagen van de werkgelegenheid ondersteunt. Een uitwerking van het college wordt evenwel steeds doorgeschoven. Trijn kwalificeerde ze als “het college van uitstel en afstel”. Meer dan 1100 Steenwijkerlanders staan daardoor veel te lang langs de kant, het percentage werklozen blijft een van de hoogste in onze regio. Het college kijkt met de handen langs de broekspijpen toe. O0k aanvuringen vanuit de eigen coalitie (“doe meer aan acquisitie en het verbeteren van bedrijventerreinen”) baten niet.