27 juni 2015

Raad dringt opnieuw aan op 1 school voor Giethoorn

De raad heeft middels een motie in de volle breedte aangedrongen bij het college van BGL etc. om er meer werk van te maken om tot 1 school voor Giethoorn te komen. In Giethoorn Noord en in Giethoorn Zuid staan nu gebouwen die hoognodig aan groot onderhoud toe zijn. Het is zonde om daar nog in te investeren. Bovendien willen alle betrokkenen in Giethoorn graag verhuizen naar een gezamenlijk locatie. Liefst centraal aan de Beulakeweg. Op eerdere vragen op initiatief van de PvdA-fractie gaf het college aan daar geen been in te zien vanwege de tegenstribbelende provincie. De motie dwingt het college nu toch weer in gesprek te gaan en voor 1 oktober aan de raad te rapporteren.