2 maart 2015

PvdA tegen verdere uitbreiding intensieve veehouderij

Het college van BGL etc. stelt voor om overal in Steenwijkerland uitbreiding van intensieve veehouderij mogelijk te maken. Nu is dat alleen mogelijk in de primaire landbouwgebieden. Dat is vastgelegd in de provinciale Omgevingsvisie, de Toekomstvisie van Steenwijkerland en in het Landbouwontwikkelingsplan.  De Partij van de Arbeid is fel tegen deze verruiming. De voorwaarden die het college hierbij formuleert zijn boterzacht, naar de mening van de fractie. Woordvoerder Frits Hoekstra zegt hierover: “We kennen de voorkeuren van het college voor de landbouwers en landbouworganisaties, maar dit gaat echt te ver. Intensieve veehouderij uitbreiden op plekken waar ook gewoond wordt of die landschappelijk van betekenis zijn is voor ons niet aan de orde.” Het college stelt als voorwaarde dat intensieve veehouderij die uitbreidt vergelijkbaar moet worden met een biologisch bedrijf. Een eis die in zichzelf tegenstrijdig is. Ook uit andere hoek komt verzet tegen de bijna onbeperkte  groei van de intensieve veehouderij die het college mogelijk wil maken. De Stichting Oldenhof, die het gelijknamige landgoed beheert, maakt zich zorgen over de grotere ruimte van de intensieve veehouderij en de zachte criteria. Zij schrijven in een brief aan de gemeenteraad:  “Onze zorg is dat bij gebrek aan harde kaders en heldere criteria de rechten van private  belanghebbenden in de knel komen en het algemene belang nauwelijks goed kan worden afgewogen. Unieke en kwetsbare landgoederenzones, als die op het Hoge Land van Vollenhove, vertegenwoordigen een zodanig groot algemeen belang….”.  Voorzitter Bos vraagt namens de Stichting aan de raad om een zwaar en controleerbaar toetsingskader te eisen van het college.