7 juni 2017

Plan voor werk is luchtballon

In juni 2015 is het college van BGL etc. door bijna de hele raad door een motie van de PvdA opgeroepen om meer werk te maken van de werkgelegenheid (“Kom met een Wiedenplan Werk”, was de opdracht. Meerdere keren is door de raad en vooral door onze fractie en die van de CU aangedrongen om met plannen te komen (vooral voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt), maar bijna 2 jaar lang bleef het stil. Pas in juni ’17 kwam er een reactie: echter geen plan voor werk, maar een rapportage. Geen vernieuwende aanpak of projecten, niets. Het blijft bij: “we werken samen in de regio” en we doen aan “Parkmanagement 3.0” en veel excuses voor de “beperkte” mogelijkheden van de gemeente. Dit was niet de inzet van de motie van (nagenoeg de gehele) raad. Tinus Wolters zette de discussie namens de fractie scherp aan en kondigde een nieuwe motie aan.