13 maart 2015

Eerlijk werk voor mensen!

De fractie van de Partij van de Arbeid heeft vragen gesteld aan het college van BGL etc. over de wijze waarop bij DIJKA mensen met een uitkering ingezet worden. We maken ons sterk voor eerlijk werk, maar vragen ons af of hier wel een goede vorm gezocht is, die meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt uitzicht op eerlijk werk biedt. Dat was immers de gedachte achter het Sociaal Akkoord!

Geacht College,

Via verschillende kanalen lezen en horen we dat DYKA samen met de ISGD en NWG een overeenkomst heeft gesloten om actief invulling te geven aan de re-integratie van mensen die (tijdelijk) buiten het arbeidsproces staan. De PvdA fractie is van mening dat deze kans voor uitkeringsgerechtigden een goede stap is om mensen te activeren en te zorgen dat ze in een leer-werktraject werken aan het verhogen van hun kansen op terugkeer op de arbeidsmarkt.

De PvdA fractie is blij dat DYKA op deze wijze haar maatschappelijke verantwoordelijkheid wil nemen.

Uit de berichtgeving van DYKA begrijpen we dat het om 10 leer-werkplekken gaat waar DYKA een bijdrage voor betaald aan de ISGD en de mensen die het betreft ook nog een extra bijdrage op hun uitkering door ISGD betaald krijgen. Dit is een actie die hopelijk door meer werkgevers wordt opgevolgd in onze gemeente.

Toch zijn er een aantal vragen die naar aanleiding van dit initiatief zijn blijven liggen en een beantwoording vragen om te voorkomen dat andere werkgevers dit voorbeeld niet zouden willen volgen. Daarnaast zijn het vragen die beantwoording vragen om te voorkomen dat dit soort initiatieven in een kwaad daglicht komen te staan. Net als DYKA betreuren we het dat door geruchten en onvoldoende inzicht in financiën en afspraken het imago van het bedrijf mogelijk beschadigd is/wordt.

Uit de berichtgeving komt naar voren dat het gaat om 10 leer-werktrajecten. In de wandelgangen horen we dat daar tegenover staat dat de overeenkomst met 10 uitzendkrachten is beëindigd. Het geluid is dat deze leer-werktrajecten daarmee regulier werk verdringen.

Kent u dit gerucht?

Kunt u de raad verzekeren dat door de inzet van deze leer-werktrajecten geen sprake is van verdringing?

Hoe controleert u dat er geen sprake is van verdringing van arbeidsplaatsen.

Welke criteria hanteert u voor de totstandkoming van leer-werktrajecten en hoe heeft u dit met de werkgever vastgelegd?

Heeft u inzicht in de financiële voor- en nadelen van dit traject voor ISGD en de DYKA. Kunt u de raad daar een overzicht van geven?

Op welke wijze zorgt u ervoor dat andere werkgevers geen schade oplopen en dat er helderen en transparante afspraken worden gemaakt als ze ook invulling willen geven aan dit goed initiatief?

Kunt u aangeven of dit voorbeeld door ander werkgevers wordt overgenomen?

Onder welke voorwaarden gebeurt dat?

Hieronder vindt u de antwoorden op bovengestelde vragen:

Schriftelijke vragen PvdA – Overeenkomst leerwerktraject DYKA – 13mrt15 – beantwoording Schriftelijke vragen PvdA – inzet TRAP-gelden – 12mrt15 – beantwoording