27 januari 2016

Papierinzameling door vrijwilligers bedreigd? Kom 11 februari!

Het college van b. en w. van Steenwijkerland heeft het voornemen de papierinzameling te wijzigen. Tot nu toe gebeurt dat door vrijwilligers van verenigingen, scholen en kerkelijke instellingen. Voor deze organisaties zijn de inkomsten hieruit vaak noodzakelijk voor een gezonde financiële huishouding. De voorgenomen nieuwe inzameling met blauwe minicontainers zet de vrijwilligers op afstand en levert aanmerkelijk minder inkomsten voor de verenigingen op. Dit roept veel vragen en reacties op, o.a. over de hoogte van de vergoeding. De fractie van de PvdA Steenwijkerland nodigt alle vrijwilligers en verenigingen uit voor een bijeenkomst over de “papierinzameling”. Die zal plaatsvinden op donderdag 11 februari a.s. om 20.00 uur in de Zuidwester in Steenwijk-West.Tijdens deze bijeenkomst zal er door een aantal sprekers van verenigingen een toelichting worden gegeven wat voor consequenties het kan hebben voor hun vereniging. Het doel van de bijeenkomst is dat de fractie van de PvdA de ervaringen van de vrijwilligers in kan brengen bij de besluitvorming in de gemeenteraad.