31 augustus 2016

Luc Greven: “Meer aandacht nodig voor kinderen in bijstandsgezinnen.”

Het aantal kinderen in bijstandsgezinnen neemt toe, met alle risico’s voor achterstanden en uitsluiting. Namens de fractie heeft Luc Greven de groeiende problematiek aangekaart. Eerst door raadsvragen te stellen, om later te kijken welke nieuwe maatregelen genomen moeten worden.

Geacht college van Steenwijkerland,

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft recent cijfers bekend gemaakt over de ontwikkeling van het aantal kinderen in bijstandsgezinnen. Dat groeit. Ook de cijfers per gemeente zijn beschikbaar. Het aantal kinderen in bijstandsgezinnen in Steenwijkerland ligt op 5%, evenals dat van Meppel en NOP bijvoorbeeld. Gelukkig ligt dit percentage lager dan in een aantal grote steden in ons land, maar het is toch aan de hoge kant als we het vergelijken met sommige gemeenten in de omgeving: Staphorst 2%, Zwartewaterland 2%, Westerveld 4%. Ook een vergelijkbare gemeente als Hardenberg scoort met 3% beter. Kinderen in gezinnen die langdurig van bijstand rond moeten komen zijn ons een aanhoudende zorg. Reden voor de fractie van de Partij van de Arbeid om u te vragen naar de achtergronden van deze verschillen, naar wat we als Steenwijkerland al doen en vooral naar (nieuwe) mogelijkheden om te voorkomen dat gezinnen met kinderen langdurig afhankelijk zijn van bijstand en naar mogelijkheden om te voorkomen dat kinderen in die periode op achterstand of buitengesloten raken . Wij verzoeken u om een reactie op de volgende vragen:

  • Kunt u de verschillen in het percentage kinderen in bijstandgezinnen tussen Steenwijkerland en vergelijkbare gemeenten (bijv. Hardenberg) verklaren?
  • Hebben we alle kinderen in bijstandsgezinnen in beeld?
  • Hoe lang zitten deze gezinnen met kinderen gemiddeld in de bijstand?
  • In welke wijken en op welke scholen concentreert zich dit?
  • Zijn er structurele contacten met scholen over deze problematiek en de gevolgen daarvan?
  • Wat doen we in Steenwijkerland al aan de problematiek van kinderen in bijstandsgezinnen?
  • Levert de IGSD extra inspanningen om ouders uit bijstandsgezinnen met kinderen naar werk te begeleiden?
  • Heeft u zicht op wat andere gemeenten doen voor deze gezinnen en of daar nog kansen voor Steenwijkerland liggen om het beleid te verbeteren?

Met vriendelijke groet,

Luc Greven, fractie PvdA Steenwijkerland