21 september 2016

Kom 3 oktober: te veel kinderen groeien op in armoede. Dat moet anders!

Op maandag 3 oktober om 19.30 uur organiseert de PvdA in de Zuidwester aan de Gasthuislaan in Steenwijk een bijeenkomst over armoede in gezinnen met kinderen. We willen daar bespreken met deskundigen met ervaring en met iedereen die zich deze problematiek aantrekt wat we in Steenwijkerland nog kunnen doen om armoede in gezinnen met kinderen terug te dringen. Keklik Yucel, lid van de Tweede Kamer voor de PvdA, zal daar o.a. een inleiding verzorgen. Dit zei Keklik in reactie op de troonrede:

“Voor mij is het besluit om 100 miljoen extra uit te trekken voor kinderen in armoede verreweg de belangrijkste. Hierdoor wordt het voor de 400.000 kinderen die in armoede opgroeien ook mogelijk om gewoon mee te kunnen met schoolreisjes, een winterjas aan te schaffen en muziekles te volgen. Iets wat voor veel andere kinderen een vanzelfsprekendheid is, moet dat nu ook voor hen worden. Elk kind heeft hier recht op.

Opgroeien in armoede is ingrijpend. Het is een belangrijke oorzaak van achterstand en sociale uitsluiting. Kinderen van ouders met een laag inkomen kunnen vaak niet meedoen met hun leeftijdsgenoten en staan daardoor letterlijk buiten spel. En een van de belangrijkste manieren om daar wat aan te doen is kinderen gelijke kansen bieden. En dat kan door ze te laten meedoen: op school, op het sportveld, in het zwembad en op verjaardagen. Meedoen, zodat ze zich gewoon kind kunnen zijn, met alles wat daarbij hoort.

Om dit te bereiken gaan gemeenten samen met scholen en organisaties zoals het Jeugdsportfonds, Stichting Leergeld en het Jeugdcultuurfonds aan de slag om alle kinderen die nu door gebrek aan geld niet mee kunnen doen met hun leeftijdsgenoten, dit straks wel gewoon weer kunnen.

Ieder kind dat opgroeit in armoede is er een teveel. Alle kinderen verdienen een eerlijke en gelijke start. En juist nu het beter gaat met Nederland moet iedereen kunnen meedelen in onze economische voorspoed. En daar maken we werk van: met de 100 miljoen die vandaag is toegezegd gaan we de kinderen die opgroeien in armoede helpen. Zodat ze weer kunnen sporten, op zwemles kunnen, mee gaan op schoolreisjes, kortom: om gewoon zoals iedereen mee te kunnen doen en er wat moois van te maken. Want ieder kind verdient een eerlijke kans.”