29 juni 2016

Inzameling oud-papier blijft (voorlopig) bij scholen en verenigingen

Al maanden houdt het voornemen van het college van BGL etc. om de blauwe container voor de inzameling van oud-papier per 1 januari in te voeren de gemoederen bezig. Vooral de vrijwilligers van scholen en sportverenigingen die nu dat oud-papier inzamelen vrezen een aanslag op hun inkomsten hieruit. Die gebruiken ze nu voor extra activiteiten voor de jeugd of voor goede doelen. In de raad van Steenwijkerland was een motie van de PvdA aan de orde om dit niet per 1 januari 2017 in te voeren en in gesprek te gaan met alle betrokkenen om tot een meer gedragen oplossing te komen. De aanbieding door verenigingen van 1500 handtekeningen tegen de invoering van de blauwe container bevestigde nog eens hoe dit leeft bij de mensen. Tot ieders verrassing vroeg wethouder Wagterveld namens het college ruimte om de raad toe te spreken. Hij kwam met de boodschap dat het college (alsnog) heeft besloten om de invoering van de blauwe container per 1 januari niet door te laten gaan en in gesprek te gaan met de inzamelaars om tot een betere oplossing te komen. Daarna komt een nieuw voorstel in de raad. De dreigende motie, die in de raad op draagvlak kon rekenen, kon daarmee van tafel.