13 mei 2016

De bitterballen worden duur betaald in Zwolle

De fractie van de PvdA heeft raadsvragen gesteld vanwege de forse sponsoring van PEC Zwolle (€ 10.000) door het college van BGL etc. Die overeenkomst van het college met PEC is aangegaan in het voorjaar van 2015, juist in een tijd waarin het college aan de raad voorstelde (in de Perspectiefnota) om 500.000 te gaan bezuinigen op subsidies voor verenigingen en instellingen (o.a. de bibliotheek en de muziekschool). Heeft dit college zijn prioriteiten wel op orde? Hieronder onze vragen aan het college om ze in staat te stellen verantwoording af te leggen:

“Geacht college van Steenwijkerland,

Maart 2015 is het college van BGL, CDA, CPB en D66 sponsor geworden van PEC Zwolle (middels Zwolle United). U staat op de website van PEC Zwolle o.a. geregistreerd als lid van Buisinessclub De Ondernemer. U kunt daardoor o.a. gebruik maken van allerlei faciliteiten die in de Businessloge van het stadion aanwezig zijn en gratis wedstrijden bezoeken. De bijdrage die het college hiervoor betaald is ruim 10.000 euro, die u bekostigd uit het budget voor economische promotie. Zo is ons gebleken uit de begroting en bij navraag in de organisatie bevestigd. De bitterballen worden duur betaald in Zwolle. De fractie van de PvdA is scherp op dergelijke uitgaven in het besef van uw intentie om 500.000 euro te bezuinigen op subsidies voor onze verenigingen en instellingen (bibliotheek, muziekschool etc.). De nadere invulling van die bezuiniging van € 500.000 hangt nog als een dreigende wolk boven Steenwijkerland.

Uw relatie met PEC Zwolle roept bij ons de volgende vragen op:

Gaat u de € 10.000 subsidie betrekken bij de bezuinigingstaakstelling van € 500.000?

Hoeveel jaren beslaat het door u op 28 maart ’15 getekende contract met  PEC Zwolle/Zwolle United?

Hoever reiken uw ambities op dit vlak? Gaat u ook Heerenveen sponsoren? Cambuur?

Hoe en door wie is het afgelopen jaar gebruik gemaakt van de geboden faciliteiten en wat was de harde opbrengst voor Steenwijkerland?

Wij zien de vragen gaarne beantwoord ruim voor de behandeling van de Perspectiefnota, opdat wij uw reactie kunnen betrekken bij ons oordeel over uw voorstellen.”