1 oktober 2015

“Communicatie rond herinrichting ’t Schar diep triest!’

Namens de fractie van de PvdA heeft Willem Sommer in de raad nog een ultieme poging gedaan om wethouder Wagterveld te bewegen in gesprek te gaan met een groep verontruste bewoners van ’t Schar. Zij maken zich zorgen over de wijze waarop de omgeving van de AH-winkel heringericht wordt. Vooral hun argumenten ten aanzien van de veiligheid rond de winkel en de toegang tot ’t Schar hebben in hun ogen in het voortraject onvoldoende aandacht gekregen. Een oproep in de raad om het voorstel aan te houden en een constructief overleg te plannen, kreeg geen gehoor. Vreemd, want wel waren nagenoeg alle partijen het eens over de  gebrekkige communicatie rond het project van de zijde van het college van BGL etc. Tot veler verrassing ging Wagterveld in de raad juist niet op het punt “slechte communicatie”, door alle partijen ingebracht, in en zette het zo juist voort. “Diep triest!”, gaf Willem Sommer aan, dat zelfs in de raad hiervoor weggelopen wordt. Hij vreest nu grote vertraging van het project vanwege bezwaarprocedures.