26 december 2017

Bouw en sloop etagebank in Rams Woerthe…

Binnen enige weken heeft het college van BGL etc. in park Rams Woerthe een nieuwe etagebank laten bouwen en…..slopen. Veel mensen reageerden er verwonderd op. Reden voor de fractie van de PvdA om het college om helderheid te vragen. Hieronder de brief en de vragen. het antwoord moet binnen 14 dagen opgeleverd worden.

“Geacht college van Steenwijkerland,

Nog maar enige weken geleden heeft u een etagebank/theehuisje laten plaatsen aan de zogenaamde Lange Baan in park Rams Woerthe in Steenwijk. De lokale pers deed daar bericht van met enige enthousiaste verhalen van betrokken burgers en over de historische context. Tot onze verwondering, en die van vele anderen, heeft u inmiddels het etagebankje/theehuisje alweer laten slopen en afgevoerd. Volgens uw woordvoerder omdat u “…bang bent dat het de jaarwisseling niet overleeft…” (zie OSC 21 december). Uw werkwijze roept de nodig vragen op :

  • Kunt u ons nader informeren over de gang van zaken rond deze etagebank/dit theehuisje?
  • Was u bij de plaatsing, midden december, niet op de hoogte van de aanstaande jaarwisseling? Waarom heeft u daar niet naar gehandeld en plaatsing in januari gepland?
  • Kunt u aangeven wat de kosten zijn van deze plaatsing, sloop en herplaatsing?
  • Speelde op de achtergrond een kwestie met vergunningen?
  • Kunt u ons aangeven wie u zoal betrokken heeft bij uw overwegingen deze etagebank/dit theehuisje te plaatsen? Is er passend gecommuniceerd met de omgeving en betrokkenen bij het park?

Wij zien uit naar uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Fractie PvdA Steenwijkerland”