Boter bij de vis voor scholen!

Door Trijn Jongman op 22 november 2017

Trijn Jongman wees bij de behandeling van de gemeentelijke meerjarenbegroting op een grote omissie: er zijn plannen om de scholen in Steenwijkerland te verbouwen of te vernieuwen om meer eigentijds onderwijs mogelijk te maken. De fractie van de PvdA staat daar helemaal achter. Maar daar zijn vele miljoenen voor nodig en die zijn in de begroting niet opgenomen! Zo worden nieuwe scholen een droom:

“Kinderen de kansen bieden om hun talenten ongeacht hun afkomst en achtergrond te ontplooien, is wat wij als PvdA willen. Wij maken ons zorgen om kinderen die opgroeien in armoede in Steenwijkerland. Achtergrond en afkomst lijken nog steeds de kansen in het leven te bepalen. Onderwijs is wat ons betreft de sleutel tot persoonlijke ontwikkeling, voorspoed en welzijn.

We vinden elkaar als het gaat om juiste onderwijs en goede schoolgebouwen. Die plannen steunen we!

Vorige week zijn wij bijgepraat over het nieuwe onderwijs-huisvestingsplan. Complimenten voor het plan! Een meerjaren visie en indeling van fases waarin e.e.a. vorm gaat krijgen. Het belangrijkste is dat alle schoolbesturen deze visie ondersteunen. De PvdA wil wel haar kanttekeningen maken over het tempo en de fasering. Waarom moeten Steenwijkerwold en Oldemarkt nog zo lang wachten? En ook de VO scholen zijn een hogere prioriteit nodig. Wij spreken daar op een later moment dit jaar nog over.

Maar hoe realistisch is het plan als wij in de begroting hier niet structureel geld voor vrij maken. Waarom heeft u niet de keuze gemaakt om structureel geld vrij te maken voor de schoolgebouwen. Geen cent! De nieuwe scholen kunnen toch geen luchtkastelen worden? Het huidige college wil toch geen mooie sier maken en vervolgens het financiële probleem bij het volgend college deponeren?”

 

Trijn Jongman

Trijn Jongman

Ik ben Trijn Jongman, 56 jaar, lijsttrekker en wethouders-kandidaat. Getrouwd met Chris-Jan en heb drie kinderen: Max van 27, Mara van 25 en Iris van 22. Woonachtig in Vollenhove. Voor mijn dagelijks werk ben ik digitaal specialist op de afdeling zorginkoop bij een zorgverzekeraar. In mijn vrije tijd ga ik graag wandelen met de hond,

Meer over Trijn Jongman