9 november 2016

Alle kinderen moeten mee kunnen doen!

Het kabinet heeft op aandringen van de PvdA 100 miljoen extra beschikbaar gesteld om kinderen uit arme gezinnen zoveel mogelijk mee te laten doen in de samenleving. Het geld wordt via de gemeenten beschikbaar gesteld en mag alleen voor genoemd doel besteed worden.   Voor Steenwijkrland komt rond 200.000 beschikbaar per 1 januari. Trijn Jongman diende een motie in om een plan te maken voor besteding van dit bedrag voor kinderen. Die kreeg bij het college en de coalitiepartijen geen steun.