3 juli 2015

Alle ballen op werk!

Een voorstel van het college van BGL etc. om de samenwerking met de Businessclub Steenwijkerland te continueren en daarvoor 200.000 uit te trekken kreeg in eerste instantie brede kritiek uit de raad en moest door het college zelfs worden teruggenomen. De voorstellen tot samenwerking waren vaag, de doelen onduidelijk, de projectleiding duur. Mede op aandringen vanuit de PvdA gaat die samenwerking zich nu helemaal richten op WERK. Vooral meer mensen met een arbeidsbeperking moeten in het kader van deze samenwerking met het bedrijfsleven naar regulier werk begeleid worden. “Alle ballen op werk.”, zei Luc Greven in de raad daarover. Het college zegde deze prioriteit toe en zal met de BCS een concreet plan uitwerken. Een mooi resultaat: uitzicht op werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En een eerste aanzet voor het Wiedenplan WERK waar de PvdA-fractie met een motie een meerderheid in de raad voor wist te halen.