7 mei 2014

Afscheid wethouder Luc Greven en collega’s

Fragmenten uit afscheidsspeech van Luc Greven namens aftredende wethouders

….Het is tijd voor een nieuwe raad en een nieuw college…..u gaat ongetwijfeld verstandige besluiten nemen voor Steenwijkerland.

Vergeet daarbij niet de verstilde vraag: de ongehuwde moeder met haar dochtertje. Ze kan niet lezen, zal zich niet melden met een ingezonden brief aan de raad of als vlammende inspreekster bij de commissie…Vergeet niet de verstilde nood, van die mevrouw in noord, krom als een hoepel, haar man had haar op zijn sterfbed gezegd “ie moen wel deurzettn heur” en dat deed ze. Ook toen dat eigenlijk niet meer kon. Ze zal zich niet bij u melden. De grote kunst en ook opgave van de politiek is die verstilde maatschappelijk vraag ook te herkennen en te vertalen in politieke keuzes en beleid. Al zul je misschien meer eer inleggen met het bedienen van de assertieve burger.

Er is veel gerealiseerd de afgelopen termijn: dan denken we vaak aan wat je fysiek terugziet: de Groene Long, het MFC in Kuinre en het dorpshuis in Kalenberg, het duurzame sportcomplex in Oldemarkt, de renovatie van West en de Canneveltstraat, de nieuwe scholen etc. Maar wij zijn als college zeker zo trots op de vorderingen op sociaal terrein:

Het was goed te mogen werken aan de in- en uitvoering van de WMO. We kunnen daar als gemeente echt van betekenis zijn voor mensen die het niet steun nodig hebben. De laatste jaren hebben we de overgang van de langdurige zorg en de jeugdzorg voorbereid. We hebben het stap voor stap aangepakt in Steenwijkerland en vanaf 2015 zit daardoor de bestuurlijke aandacht niet zozeer in beleid of hoeveel geld krijgen we! Nee …laat het nieuwe bestuur blijvend insteken op vertrouwen geven aan de zorgpartijen en hun professionals en laat die zorgpartijen zorgen voor het leveren van een verantwoorde zorg voor onze burgers! En laat die zorg daar terecht komen waar het echt nodig is.

We hebben ook stappen kunnen maken in ons kernen en wijken beleid. De wijkverenigingen en plaatselijk belangen kregen een steviger positie en zijn inmiddels gelijkwaardige partners van de gemeente.

Steenwijkerland is een socialere gemeente geworden met het aanvullende bijstandspakket ‘Iedereen aan Boord’. Ook de Schuldhulpverlening is sterk verbeterd: minder wachttijd, kortere periode hulpverlening met veel sneller het accent op eigen inbreng en zelfredzaamheid. We zijn er trots op hoe we dit konden neerzetten en hoe onze raad dit beleidsveld altijd heeft gesteund.

Dank, tot slot, aan de 4 thuisfronten. Zonder jullie support gaat het niet. Wethouder ben je de hele dag en 7 dagen in de week, net als echtgenoot, vader en opa. Die rollen botsen wel eens.

Dank vooral aan de mensen in Steenwijkerland voor het vertrouwen dat we van uw kregen. Wij mochten uw wethouders zijn, het was ons een grote eer.

Rams Woerthe verwacht een andere heer. Zorg er goed voor, we hebben het bijna 100 jaar in eigendom, er rust een historische verplichting op.

We hebben er alle vertrouwen in dat ook de nieuwe wethouders Steenwijkerland vooruit willen helpen. We wensen ze daarbij veel succes.

Luc Greven

mede namens Peter van der Terp, Jos van der Nouland, Henk Boxum