21 maart 2016, om 22:15, De Zuidwester (deKorf), Gasthuislaan 84, Steenwijk | De Zuidwester (deKorf), Gasthuislaan 84, Steenwijk

Jaarvergadering PvdA Steenwijkerland

afdeling Steenwijkerland

Het bestuur nodigt u uit voor haar jaarvergadering, welke gehouden wordt:

Wanneer:                             maandag 21 maart 2016.

Waar:                                    Wijkcentrum De Korf, Gasthuislaan 84, 8331 MZ Steenwijk

Aanvang:                              20.00 uur

AGENDA:

Opening

  1. Mededelingen – ingekomen stukken
  2. 70 jaar Sociaal-democratie door Bert Middel
  3. pauze
  4. Notulen jaarvergadering 26 maart 2015. (zie blz.
  5. Notulen ledenvergadering 26 november 2015. (zie blz.
  6. Jaarverslag secretaris 2015 (zie blz.
  7. Jaarrekening 2015 (wordt ter vergadering uitgereikt)
  8. Verslag kascontrolecommissie (Meinie Dalstra-Kramer en Jan ten Klooster)
  9. Jaarverslag fractie 2015 (zie blz.
  10. Jaarverslag ombudsteam (zie blz.
  11. Bestuursverkiezing:

  Hennie Brands, aftredend en herkiesbaar

  Siem Bakker, aftredend en herkiesbaar

  Vacature: het bestuur stelt voor te benoemen: Yakup Demirci

  Vacature: het bestuur stelt voor te benoemen:

  Het bestuur stelt voor Frits Hoekstra te benoemen als afgevaardigde en Siem Bakker als plaatsvervanger

  1. Benoeming gewestelijk afgevaardigden:

  Het bestuur stelt voor te benoemen:

  1. Tinus Wolters
  2. Willem Sommer
  3. Siem Bakker
  1. Benoeming kascontrolecommissie:

  Jan ten Klooster aftredend en herkiesbaar

  Frits Hoekstra

  Reserve vacature

  1. Actuele Politiek

   

  1. Sluiting uiterlijk 22.15 uur

   

  Voor alle functies kunnen tegenkandidaten worden aangemeld tot een half uur voor de vergadering bij de secretaris.