14 maart 2015

PvdA standpunt inzake intensieve veehouderij niet voor niets

De PvdA Steenwijkerland is niet voor niets tegenstander om nu te besluiten tot uitbreiding van de mogelijkhedem voor intensieve veehouderij.

Het is niet het moment in te stemmen met verdere uitbreiding van de intensieve veehouderij. Het RIVM doet volop onderzoek naar de gevolgen voor de volksgezondheid. Er lijkt een relatie tussen intensieve veehouderij en gezondheidsproblemen. Zolang niet duidelijk is dat het niet schadelijk is, is het niet verstandig in te stemmen met verdere uitbreiding: zie onderstaand bericht van het RIVM.

Meer klachten bij COPD-patienten in omgeving van veehouderijen

Publicatiedatum:
12-03-2015
Wijzigingsdatum:
12-03-2015
Rond veehouderijen wonen minder mensen met astma en COPD. Maar COPD-patiënten die in de buurt van veehouderijen wonen, hebben vaker problemen van de luchtwegen dan mensen met COPD die ergens anders wonen. Dit blijkt uit de eerste resultaten van het onderzoek ‘Veehouderij en gezondheid van omwonenden’. Hiermee worden bevindingen uit het in 2011 uitgevoerde IVG-onderzoek bevestigd.

Minder astma
Zowel uit de gegevens van huisartsen als uit de zelfgerapporteerde luchtwegklachten blijkt dat in de nabije omgeving van veehouderijen minder astma voorkomt dan op grotere afstand. De oorzaak hiervan is nog onduidelijk. Mogelijk geeft de voortdurende blootstelling aan stoffen van veehouderijen bescherming tegen het ontstaan van deze ziekte. Een andere optie is dat mensen met astma zijn verhuisd naar een andere woonomgeving. In een vervolgonderzoek gaan de onderzoekers de verschillende opties na.

Meer klachten bij COPD-patiënten
Bij COPD is er sprake van permanente beschadiging van de luchtwegen, meestal veroorzaakt door sigarettenrook of blootstelling aan chemische stoffen. Waarom mensen die in de buurt van een veehouderij wonen minder vaak COPD hebben is niet duidelijk. Mensen met COPD die bij veehouderijen wonen hebben echter vaker luchtwegproblemen zoals luchtweginfecties of een piepende ademhaling. Het verband wordt sterker als er meer veehouderijen zijn in de woonomgeving. Mogelijk zijn zij gevoelig voor de stoffen afkomstig uit de veehouderij en raken hun luchtwegen eerder geïrriteerd.

Onderzoek
De resultaten zijn afkomstig van een deelonderzoek waarbij op verschillende manieren is gekeken naar luchtwegklachten van mensen die in de buurt van veehouderijen wonen. Enerzijds hebben de onderzoekers informatie van huisartsen in Zuidoost-Brabant en Noord-Limburg van ongeveer 110.000 patiënten geanalyseerd. Daarnaast hebben 15.000 mensen in deze regio zelf een vragenlijst ingevuld waarin zij konden aangeven welke luchtwegklachten zij hebben en welke medicijnen zij daarvoor gebruiken. Dit zijn afgeronde deelonderzoeken.

Vervolg van het onderzoek
In het onderzoek gaan de onderzoekers na of naast astma en COPD ook een aantal andere gezondheidsproblemen gerelateerd is aan veehouderijen. Bijvoorbeeld longontsteking en ziekten die van dier naar mens overdraagbaar zijn. Hier doen ongeveer 2500 mensen aan mee. Zij hebben een vragenlijst ingevuld, hun bloed wordt onderzocht en men heeft onder andere een longfunctietest gedaan. Daarnaast worden er luchtmetingen gedaan in de woonomgeving van de deelnemers om te onderzoeken waar men aan blootgesteld wordt. Deze onderdelen lopen nog en de resultaten worden in 2016 verwacht. Het onderzoek is een samenwerking tussen het RIVM, IRAS, NIVEL en WUR.