6 november 2017

Hoe maken wij Steenwijkerland samen energieneutraal?

 

Het is belangrijk dat wij als Steenwijkerlanders met elkaar in gesprek gaan over een duurzame toekomst voor onze gemeente. Een onmisbaar onderwerp daarbij is energie. We weten dat onze energiebronnen eindig zijn. Het verbruik ervan leidt tot allerlei ongewenste gevolgen voor de aarde. Hoog tijd om na te denken over alternatieven en wat wij in Steenwijkerland daar zelf aan kunnen doen. Met als uiteindelijke ambitie:
Steenwijkerland energieneutraal!

Wilt u ook meedoen maar bent u niet ingeloot? Geen nood. U kunt zich altijd nog opgeven als ‘vrijdenker’. Hiervoor zijn 63 extra plekken beschikbaar.

www.g1000steenwijkerland.nl

De PvdA Steenwijkerland ondersteund de G1000 want wij vinden dat onze gemeente samen met haar inwoners en ondernemers bij moet dragen aan het voorkomen van opwarming van de aarde en klimaatverandering. Wij geloven ook, dat duurzaamheid een bijdrage kan geven aan onze lokale economie.