28 juni 2017

Zwembad Vollenhove voldoende open?

De fractie van de PvdA heeft raadsvragen gesteld over de openstelling van het zwembad in Vollenhove. De angst bestaat dat verdere vermindering van de vrije zwemuren tot steeds minder bezoekers zal leiden.

Geacht college van Steenwijkerland,

In Vollenhove is een nogal aanhoudende discussie ontstaan over de vermindering van de openstelling van het zwembad. De Belangenvereniging Vollenhove heeft deze problematiek bij het management onder de aandacht gebracht. Dat heeft tot enige helderheid geleid in de overwegingen van de Stichting Sportservice Steenwijkerland die het zwembad onder beheer heeft. Ook de fractie van de Partij van de Arbeid onderkent dat het openstellen van het zwembad in stille uren met onvoldoende bezoekers niet wenselijk is vanuit het ooogpunt van kostenbeheersing.

Toch resteert een aantal vragen:

  • Is het denkbaar dat op enigerlei moment aanhoudende vermindering van de openstelling leidt tot versnelde terugloop van het aantal bezoekers?
  • Zijn er onderzoeken bekend bij u of de stichting die dergelijke onbedoelde effecten aantonen of juist ontkrachten?
  • Wordt daar in het openstellingsbeleid rekening mee gehouden?
  • Zijn het afgelopen jaar voldoende initiatieven ondernomen om de toeloop van bezoekers naar het zwembad te vergroten?