25 januari 2015

Zwakke basis collegeprogramma

Het collegeprogramma van BGL, CDA, CPB en D66 is eindelijk in een eindversie aan de raad voorgelegd. Het is natuurlijk vooral een feestje voor de coalitie, wij kijken er van de zijkant kritisch naar. Trijn Jongman gaf aan dat de thema’s die centraal staan goed gekozen zijn: werk, wonen en zorg. Sterker nog: ze komen rechtstreeks uit ons verkiezingsprogramma en onze campagne. Daar gaat het in Steenwijkerland inderdaad om. De vraag is natuurlijk of dit college op deze terreinen veel gaat waarmaken. De escapades rond de zorg (huishoudelijke hulp) stemmen niet gerust. Ook hun werkelijke inzet m.b.t. werkgelegenheid houdt niet over: wij kregen bijvoorbeeld geen steun voor de motie voor behoud van de werkgelegenheid bij de Noord West Groep (sociale werkvoorziening). Ook in eigen kring zijn er kennelijk twijfels (de D66 fractie gaf ook iets aan van “… en nu de daden nog….”). Trijn legde scherp de vinger bij de grondslag van het collegeprogramma. Het heet mede op basis van communicatie met de burgers opgesteld te zijn. De response was evenwel marginaal. Bovendien werden aan de burgers onheuse  keuzes voorgelegd als “Bent u voor werk of voor natuur.” Alsof dat een tegenstelling zou zijn. Maar liefst 2200 arbeidsplaatsen in de toeristische sector van Steenwijkerland zijn (mede) verbonden met de natuur. Opvallend was wel de uitgebreide aandacht voor de inbreng van het LTO bij het programma. Deze landbouworganisatie lijkt zich welhaast tot 5e collegepartij te ontwikkelen. We kennen de voorliefdes van diverse collegepartijen, maar dit gaat verder dan we konden vermoeden.