25 februari 2017

Zo ziet eerlijk delen eruit bij de PvdA

Koopkrachtstijging: de grootste plus voor de laagste inkomens

  • Wij zorgen voor een stijging van de koopkracht van 1,1% per jaar. Zonder onze plannen zouden gezinnen er gemiddeld niets bij krijgen de komende jaren. Dat vonden wij niet acceptabel en daarom zorgen wij er voor dat de mensen met de laagste inkomens er het meest op vooruit gaan (jaarlijks 1,4 procent). De mensen met de hoogste inkomens gaan er ook op vooruit maar hebben het minder hard nodig dan de mensen met een bescheiden inkomen (jaarlijks 0,6 procent).
  • Ouderen profiteren volop mee van het economisch herstel en zien de koopkracht met 1,3 procent stijgen. Voor ouderen verhogen we de ouderenkorting met 1 miljard, de AOW met 4 procent en ouderen met inkomens tot 30.000 euro krijgen er nog iets extra bij. Voor de bijstand, de zorgtoeslag en bestrijding van armoede wordt extra geld uitgetrokken.
  • De ongelijkheid in de samenleving neemt door het PvdA programma fors af (met 5,7 procent op de Gini-index): Nederland wordt daardoor eerlijker en rechtvaardiger
  • Lonen van werknemers zijn de laatste jaren achtergebleven bij de bedrijfswinsten. Het is nu tijd om hogere lonen af te dwingen. We verhogen de werkgeverspremies daarom met 1 procent van wat we met zijn allen verdienen. Dat is 8 miljard in 2021. Daarmee verlagen we de belasting voor werkenden, zij gaan 8 miljard minder belasting afdragen. Dit merken werknemers direct in hun portemonnee. De hogere nettolonen komen vooral ten goede aan de lagere en middeninkomens.