15 oktober 2015

Wmo: huishoudelijke ondersteuning in Steenwijkerland

De PvdA fractie Steenwijkerland nodigt de inwoners van Steenwijkerland uit om mee te soreken over de WMO, met name gericht op de huishoudelijke ondersteuning. Vragen, opmerkingen? Komt allen!

U I T N O D I G I N G
Hoe behoudt en krijgt u uw ondersteuning en zorg die u nodig heeft?
Betreft: het onderdeel indicatie, en her-indicatie Huishoudelijke Ondersteuning.

Datum: Donderdag 29 oktober 2015
Waar: Wijkcentrum De Korf, Gasthuislaan 84, 8331 MZ Steenwijk
Aanvangstijd: 19.30 uur
Zaal open: 19.15 uur

PROGRAMMA:
19.15 uur Inloop
19.30 uur Opening, uitleg hoe de avond is ingedeeld
gespreksleider: Trijn Jongman
19.40 uur Presentatie door Kevin Wevers (jurist)
20.30 uur Pauze ca. 10 tot 15 minuten
21.00 uur Riek van Kampen (FNV), zienswijze vakbond
21.15 uur Trijn Jongman, fractievoorzitter, zienswijze PvdA fractie
21.45 uur Afsluiten programma

Wij hopen U te ontmoeten!
Fractie PvdA Steenwijkerland