15 december 2016

Wethouder Wagteveld ver onder Steenwijkerlands Peil

In de raad van dinsdag bracht de VVD een motie ter stemming waarin het vertrouwen in wethouder Wagteveld werd opgezegd. Directe aanleiding was zijn opereren in de raad bij een raadsvoorstel om een garantie op een lening te verstrekken voor museum ’t Olde Maat Huus in Giethoorn. De wethouder hield vast aan een voorstel dat geen enkel draagvlak had in de raad, ook niet bij het bestuur van het museum en ook niet bij de bank die de lening zou moeten verstrekken. Eerder leidde zijn optreden al tot een chaotische vergadering in de politieke markt en de raadsvergadering dreigde ook in een Babylonische spraakverwarring te eindigen. Een initiatief-voorstel van BGL, PvdA, CDA en CPB moest redding brengen voor het museum. In de toelichting op de motie gaf de VVD een lange lijst aan van onhandig opereren, slecht geïnformeerd zijn, dubbele boodschappen aan de raad etc. van Wagteveld aan. Nagenoeg alle fracties (uitgezonderd de eigen CPB) onderschreven de kritiek en spraken over “tenenkrommend” handelen. Trijn Jongman verbreedde de kritiek naar het college en vroeg zich af waarom ze als “collegiaal bestuur” een wethouder zo laten zwemmen. Een meerderheid van de raad besloot uiteindelijk een felle gele kaart te geven, ook onze fractie (alleen Frits Hoekstra gaf, net als de VVD, “rood” aan de wethouder).