16 november 2016

“Wethouder, neem mensen in de jeugdzorg serieus!”

In de raad lag een visienota voor waarin de toekomst en de ambities voor de jeugdzorg in Steenwijkerland aan de orde kwamen. Namens de fractie van de PvdA ondersteunde Luc Greven de hoofdlijnen en drong erop aan jeugdzorg in Steenwijkerland vooral laagdrempelig, zo licht mogelijk en razendsnel (waar behoefte is) te organiseren. Kanttekeningen waren er o.a. bij de stijl van omgaan met de zorginstellingen en de mensen die in de jeugdzorg werkzaam zijn. De nota spreekt over “sturen” en  “dwingen” gemeentelijke keuzes uit te voeren en negeert daarmee de kennis van zaken bij de mensen in het veld.