5 juli 2017

Wethouder Dedden treedt af na motie

Wethouder Dedden van BGL is dinsdag 4 juli afgetreden. Een motie van de PvdA, VVD en CU, ondersteund door coalitiepartij CDA, over zijn functioneren als wethouder ten aanzien van de IGSD (sociale dienst) was de directe aanleiding, een langdurige en slepende discussie met een groot deel van de raad over dit dossier de bron. Trijn Jongman bracht de motie, waarin het vertrouwen in de wethouder opgezegd werd, in de raad in namens de partijen. Ze onderbouwde hem onder andere met: “Voorzitter, het is niet onze hobby om wethouders naar huis te sturen. Toen recentelijk een motie in deze raad lag waarmee het vertrouwen in wethouder Wagterveld opgezegd werd, naar aanleiding van zijn opereren rond museum Olde Maathuus, hebben wij daar tegen gestemd. Een wethouder wegsturen doe je niet op basis van een incident. Het bestuurlijk opereren met het dossier IGSD is evenwel een aanhoudende bron van discussies en onvrede in de raad. Nimmer werd een agendapunt met de IGSD met een brede tevredenheid afgesloten. Telkens weer was er discussie over het niveau en de betrouwbaarheid van de informatie, de kwaliteit en de stijl van de bijdrage van de wethouder, telkens bleven er vragen over de bestuurlijke aansturing van de IGSD vanuit Steenwijkerland en vragen over de kennis van het dossier bij wethouder Dedden gezien het herhaaldelijk inroepen van ambtelijke ondersteuning, ook op oneigenlijke momenten. Het Plan van Aanpak voor de IGSD bleek geen basis voor herstel, maar een bron voor verdere onduidelijkheid over geleverde prestaties. Rapportages werden pas enigszins transparant na voortdurend aandringen vanuit de raad, alsof het om peanuts ging en niet over 2x 800.000 euro en de toekomst van mensen die aangewezen zijn op ondersteuning van de IGSD om weer aan het werk te komen. Al maanden en maanden wacht de raad op de toegezegde benchmark, die het mogelijk maakt het functioneren van onze IGSD te vergelijken met andere sociale diensten. Keer op keer zegt de wethouder toe dat die komt, “al is het moeilijk”. Schokkend zijn onze bevindingen van de laatste week. Nu blijkt de wethouder in het bestuur van de IGSD afgesproken te hebben dat er geen benchmark komt! Waarmee de raad willens en wetens op het verkeerde been is gezet. En in de algemene vergadering van het bestuur van de IGSD gaat de wethouder akkoord met de structurele uitgave van 800.000 zonder duidelijk doelstellingen, ondanks de boodschap van de raad bij motie van 20 juni om dat niet te doen. Sterker, wethouder Brus volgt de raad in die bestuursvergadering van de IGSD en stemt tegen de uitgave van 800.000 structureel, geheel in lijn met de wens van de raad, wethouder Dedden negeert de raad en stemt voor die structurele extra uitgaven. Alles wat een wethouder dient te respecteren: het budgetrecht van de raad, de actieve informatieplicht aan de raad, de raad in een positie brengen om haar controlerende functie uit te oefenen……is met voeten getreden. Een raad die zichzelf respecteert kan dat niet laten passeren. Daarom, ondanks onze terughoudendheid op dit vlak, komen we samen met de VVD, CU met een motie waarin het vertrouwen in wethouder Dedden wordt opgezegd…….” Dedden kondigde direct na het presenteren van de motie zijn ontslag aan. In de nabespreking in de raad gaf het CDA aan de motie te steunen. In stemming brengen was evenwel niet relevant meer na het vertrek van Dedden.