8 februari 2017

Wethouder Dedden op dun ijs

Wethouder Dedden van BGL werd bij de evaluatie van een investering in de IGSD door bijna de hele raad opnieuw zeer kritische benaderd. In 2016 is een bedrag van bijna 800.000 naar de IGSD (sociale dienst) gegaan om 200 mensen extra mensen uit de bijstand naar werk te begeleiden en 100 mensen vanuit de NWG (sociale werkvoorziening) naar regulier werk in een bedrijf. De ambitieuze doelen zijn door het college zelf in een plan van aanpak vastgelegd en daarbij werd (december ’15) ook een evaluatie halverwege “16 toegezegd om te bepalen of voor 2017 nogmaals zo’n bedrag ingezet zou kunnen worden. De raad werd pas deze week in staat gesteld de aanpak te evalueren. De extra gelden voor ook 2017 zijn inmiddels uitgegeven. “Mosterd na de maaltijd!’, stelde college-partij CDA zeer terecht en stelde vragen bij het functioneren van de wethouder en het college: “We zouden in de zomer evalueren om dan te bepalen of er nog een investering moest komen, nu zijn we 7 maanden te laat.” De CU gaf aan: “De raad is buitenspel gezet. Van het Wiedenplan Werk (een initiatief van de PvdA) hebben we niets vernomen. We zetten vraagtekens bij de rol van de wethouder.” De VVD: “Er is geen transparantie met betrekking tot de cijfers en de opbrengsten.” (De resultaten lijken te blijven hangen op 128 uitplaatsingen uit de bijstand ipv 200 en 2 mensen regulier werk vanuit de NWG ipv 100.) Frits Hoekstra daagde namens de PvdA de wethouder uit zijn eigen functioneren kritisch te bezien. Dedden erkende daarop fouten gemaakt te hebben. Een deel van de raad concludeerde dat het dan wel een heel dure (800.000) cursus “besturen” is geweest.