Wetenswaardigheden

7 oktober 2018

Moet Nederland blij zijn met zoveel ZZP-ers?

Volgens Hans Wiegel in de Telegraaf van dit weekend zijn de vakbonden jaloers “ op succes ZZP’ers”. Volgens Annemarie van Gaal in de Telegraaf van 23 juli draait onze economie zo goed dankzij het grote aantal ZZP’ers vanwege de grote flexibiliteit van deze groep.

Mag ik hier een aantal kanttekeningen bij plaatsen.

De ZZP’ers hebben betere tijden dan afgelopen jaren waarbij velen van hen geen droog brood konden verdienen.

Van de verbeterde economie profiteren tot nu toe alleen de rijken. Werknemers merken er nog zeer weinig van. De reden hiervan is o.a. de zwakheid van de vakbonden die geen vuist kunnen maken richting de werkgevers om meer loon af te dwingen. Een verdere verzwakking van de vakbeweging zal de werkgevers en de VVD alleen maar toejuichen. In een vorige bijdrage heb ik al op dit gevaar gewezen.

Er zijn ZZP’ers uit volle overtuiging. De meesten echter zijn gedwongen door omstandigheden als dreigende werkloosheid of het einde van de werkloosheiduitkering zonder recht op een bijstandsuitkering omdat de partner een inkomen heeft. Flexibilisering tegen wil en dank!

Bovendien stimuleren de fiscale voordelen het ZZP’erschap wel heel erg. Zonder de zelfstandigenaftrek van € 7.280 per jaar en een MKB-aftrek van 14% van de winst zouden velen de stap naar ZZP’er niet hebben gemaakt. Een ZZP’er met een winst van € 100.000 per jaar betaald ruim € 11.000 minder belasting dan iemand in loondienst met een vergelijkbaar inkomen.

Moet de staat blij zijn met ZZP’ers? Door de aftrekposten van het inkomen verminderen de belastinginkomsten aanzienlijk. Veel ZZP’er betalen nauwelijks of geen belasting. Maar ook het grote gevaar van toenemende bijstandsuitkeringen omdat de meest ZZP’ers geen arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben en direct terugvallen op een bijstandsuitkering als het fout gaat zal de staat geld gaan kosten. Als samenleving moeten we hier niet blij mee zijn.

Mei Li Vos (voormalig PVDA-kamerlid) heeft hier een oplossing voor bedacht. Zij wil dat de zelfstandigenaftrek alleen wordt toegekend indien er een voldoende arbeidsongeschiktheidsverzekering is afgesloten. Ik zou verder willen gaan door ook alleen de 14% MKB-aftrek toe te kennen indien een voldoende premie voor een pensioen is betaald.

Indien iemand dan nog ZZP’er wil worden, dan is dat uit volle overtuiging.

Willemsoord, 5-8-2018.

Jan ten Klooster