6 juni 2015

Werkt dit college van BGL etc. wel aan 1 school voor Giethoorn?

Opnieuw is in Giethoorn onrust ontstaan over de vorderingen van dit college van BGL etc. om 1 school in Giethoorn te realiseren. De fractie van de PvdA heeft onderstaande vragen gesteld:

Geacht college,

Op 1 juli 2014 gaf u de gemeenteraad van Steenwijkerland aan hard te werken aan een bestemmingsplan voor de school in Giethoorn aan de Beulakerweg. Op 2 februari 2015 zond u een brief aan de raad waarin u kenbaar maakte dat uw overleg met de provincie over het realiseren van een gezamenlijke school voor Giethoorn Noord en Zuid aan de Beulakerweg (tussen de nummers 125 en 127) op bezwaren van de provincie stuitte. U verwijst in die brief naar argumenten in de sfeer van de ruimtelijke ordening. Inmiddels zijn door u 2 nieuwe locaties in de omgeving van de Spar-supermarkt aan de betrokkenen voorgelegd. Uit publicaties in de pers en gesprekken met vertegenwoordigers is ons gebleken dat die locaties tot grote onrust leiden. Ze liggen direct in de aanloop van het toeristisch gebied en ze slaan geen brug tussen Noord en Zuid. De tijd begint nu te dringen, de huidige scholen in Noord en Zuid zijn immers aan grote renovaties toe. Dat geld kan beter aan een nieuwe school besteed worden. Het zou zonde zijn nu niet tot overeenstemming te komen over een geschikte locatie.

Wij hebben de volgende vragen met betrekking tot de ontstane situatie:

  • Deelt u onze mening dat 1 school voor Giethoorn op een centrale plaats de beste oplossing is?
  • In Giethoorn zijn twijfels gerezen over uw bestuurlijke inspanningen in de richting van het provinciebestuur. De discussie over de locatie aan de Beulakerweg zou ambtelijk afgedaan zijn. Wij maken dat uit uw brief van 2 februari niet direct op. Kunt u ons aangeven welke gesprekken u gevoerd heeft met het provinciebestuur over deze kwestie en wat de bestuurlijke reactie was?
  • Mocht de school voor Giethoorn niet afdoende bestuurlijk uitgediscussieerd zijn, bent u van zins bij het nieuwe provinciebestuur nog een poging te wagen?
  • Kunt u zich voorstellen dat een locatie nabij de Hylkemaweg, bedoeld als een promenade voor toeristen naar het oude dorp, en toeristische parkeervoorzieningen niet geschikt is voor een school?
  • U heeft de raad niet meegenomen in uw keuze voor de nu voorliggende locaties in het toeristisch gebied. Wat zijn uw overwegingen geweest om de raad hierin niet te kennen?

Fractie van de Partij van de Arbeid