Weer financiële dijkdoorbraak bij Blankenham?

20 februari 2018

In 2008 stelde de toenmalige PvdA-wethouder André van de Nadort (nu burgemeester van Weststellingwerf) voor om af zien van een plan voor woningbouw in Blankenham. De behoefte daaraan in het 350 zielen tellende streekdorp was uiterst gering, zo bleek uit onderzoeken. Een motie van het CDA dwong toen evenwel de wethouder om dat terug te nemen en met een woningbouwplan te komen (als fractie van de PvdA waren we daar tegen). In de ontwikkeling daarvan gingen vele, vele tonnen gemeenschapsgeld zitten en uiteindelijk bleek…..er geen belangstelling te zijn. De raad moest op de blaren zitten  en in 2015 bijna een miljoen als verlies nemen: ” In totaal is er voor het project voor € 529.574,- aan kosten gemaakt…  Ook is er de afgelopen jaren een verlies genomen ten laste van de Algemene Reserve Grondexploitaties ter hoogte van € 394.770,-….” (raadsvoorstel juni 2015). Hoed u voor grote bouwplannen in Blankenham zou de logische conclusie zijn. Zo niet bij het college van BGL etc. dat nu naar de raad komt met een voorstel voor woningbouw in Blankenham dat opnieuw te groot is voor deze kleine kern en waarvan opnieuw onduidelijk is of de forse kosten ( rond 200.000) die gemaakt moeten worden niet weer tot een bloedneus leiden. De fractie van de PvdA is voor bouwen op maat en op basis van een reële vraag bij de lokale bevolking. Daar lijkt het in dit voorstel voor Blankenham nog niet op. We hopen dat het college dat inzicht nog gaat leveren. Misschien dat dan ook voorkomen kan worden, dat het bovengemiddeld grote aantal mensen dat al lang hun woning in Blankenham te koop heeft staan en daar kennelijk maar moeilijk vanaf komt, helemaal klem komt te zitten.