18 april 2015

Vragen over gymzaal in Sint Jansklooster

In de commissievergadering heeft ons burgerraadslid Tinus Wolters vragen gesteld over de gang van zaken rond de renovatie van de gymzaal in Sint Jansklooster. De gymzaal is aan renovatie toe en daarvoor is reeds geld beschikbaar gesteld door de raad. Er ligt evenwel een initiatief van een groep bewoners om te onderzoeken of de gymzaal niet herbouwd kan worden bij de sportvelden om zo slimme combinaties te maken met bijvoorbeeld de al aanwezige kleedkamers. Of dat gaat lukken, binnen financieel verantwoorde kaders, is nog de vraag, maar het onderzoeken waard. De initiatiefnemers voelden zich evenwel onvoldoende serieus genomen. Vandaar de stevige vragen van Tinus aan het college over hun stijl van communiceren.