Vragen omtrent informatienota Integraal onderwijshuisvestingsplan

Door Mathinus Wolters op 21 juni 2018

Op 23 januari 2018 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over het IHP onderwijs.
Uitgangspunt is een totaal van 50,7 miljoen euro aan stichtingskosten, hier zou nog een op 23 januari onbekend bedrag aan “bijkomende” kosten bijkomen. Op basis hiervan is het besluit in de raadvergadering goedgekeurd. De fractie van de PvdA heeft al eerder aangegeven dat het niet de bedoeling kan zijn luchtkastelen te gaan bouwen gezien er voor gekozen is om niet structureel meer geld hiervoor vrij te maken. Er is vanaf 2020 € 164.000 en in 2021 €440.000 vrijgemaakt. Dit geeft niet de gevraagde dekking.

Nu ontvangt de raad op 20 juni 2018 een informatienota betreffende het integraal onderwijshuisvestingsplan. De “bijkomende” kosten zijn bekend, dit bedrag is vastgesteld op 30,5 mln. (!) euro. Dit bedrag is bestemd voor eventuele grondverwerving, aanpassingen infra tot aan inrichting speelvoorzieningen.

De fractie van de Partij van de Arbeid begrijpt dat er bij een plan als deze bijkomende kosten te verwachten zijn, maar is van mening dat bij een bedrag van 30,5 mln. euro op een totaal van 81,2 mln. geen sprake meer kan zijn van bijkomende kosten.

Reden voor de fractie van de PvdA om de volgende vragen te stellen aan het college:

  • Bent u het met ons eens dat bij een bedrag van 30,5 mln. op het totaalbedrag van “bijkomende” kosten geen sprake kan zijn?
  • Was er bij tijde van vaststelling van het IHP geen vermoeden dat het bedrag in deze richting zou lopen en als dat zo was, hoe was dit mogelijk?
  • Het plan is in zeer korte tijd opgesteld, hebben de onderwijsinstellingen voldoende mogelijkheid en tijd gekregen om een realistische berekening en begroting te kunnen overleggen en wat is hiervoor de reden geweest?
  • Bent u het met ons eens dat gezien de huidige informatie beter gewacht had kunnen worden met de besluitvorming tot er meer duidelijkheid was geweest m.b.t. de juiste bedragen?
  • De PvdA-fractie is van mening dat bij planen met een omvang als deze het verstandig en goed zou zijn een realistisch bedrag in de begroting mee te nemen zodat de raad ook een realistisch beluit kan nemen. Wat is uw mening in deze?
Mathinus Wolters

Mathinus Wolters

Ik ben Mathinus Wolters, 32 jaar vader van zoon Ruben (10) en dochter Rachel (8) uit Steenwijkerwold. Als mensen mij positief verrassen en laten zien dat ze meer in hun mars hebben dan in eerste instantie verwacht, daar word ik blij van. Ik zit in de politiek omdat iedereen er toe doet, ongeacht wie je

Meer over Mathinus Wolters