25 juni 2015

Voorrang voor bouw op locatie voormalig gemeentehuis in Oldemarkt

In de raad lag een voorstel voor om geld beschikbaar te stellen voor de sloop van het voormalig gemeentehuis aan het marktplein en de aankoop van gronden in de Hoofdstraat  in Oldemarkt. De raad in zijn geheel stemde in met de sloop van het oude gemeentehuis, maar o.a. de PvdA vond de voorstellen om gronden voor € 150.000 te kopen van een projectontwikkelaar aan de Hoofdstraat niet rijp. Het college kon niet duidelijk maken welke invulling na koop van de gronden in het verschiet ligt. Er lijkt nu alleen een projectontwikkelaar van zijn risico’s afgeholpen te worden. De PvdA wil graag meedenken over verbeteringen in Oldemarkt en daar ook wel gelden uit het Volkshuisvestingsfonds voor inzetten, maar wel met transparantie over de bedoelingen. Niet om projectontwikkelaars te spekken als ze hun plannen niet verwezenlijkt krijgen. Liever zien we dat het college van BGL etc. nu eens alle energie inzet op herinvulling van de locatie van het oude gemeentehuis. Dat is sinds jaar en dag gemeentelijk bezit en daar hebben we al de handen vol aan. En daarnaast in gesprek gaan met de grondeigenaar aan de Hoofdstraat en belangstellende voor die locatie om te zien of er geholpen kan worden om een brug te slaan. Een motie van de PvdA met die strekking kreeg geen meerderheid.