Verslaving dreigt voor college: aan onbetaalbare bitterballen!

21 februari 2018

Drie jaar geleden besloot het college van BGL etc. om PEC Zwolle voor een bedrag van € 30.000 te sponsoren. De fractie van de PvdA heeft opnieuw kritische vragen gesteld over  deze sponsoring, nu afsluiting of verlenging van het 3-jarige contract aan de orde is. We vroegen o.a. naar de “opbrengst” van de sponsoring. De beantwoording daarvan is vaag: ” Het versterken van het ondernemersklimaat is een belangrijk speerpunt van het college… Dit beperkt zich niet tot lokaal niveau…. De regio Zwolle doet het economisch gezien goed en Steenwijkerland maakt daar deel  van uit… Wij participeren actief in de Regio Zwolle… We bieden met deze samenwerking het bedrijfsleven een podium om met elkaar in contact te komen, kennis te delen en geïnspireerd te worden…. Topsport zien we hierbij als een onafhankelijke katalysator voor deze ontwikkeling. Onze inzet en bijdrage op dit terrein is dan ook een belangrijke basisinfrastructuur voor ons ondernemersklimaat.” Het lijkt een antwoord dat op de burelen van PEC Zwolle opgesteld is. Op onze vraag of de evaluatie van deze sponsoring al plaatsgevonden heeft was de reactie: ” Wij hebben ons partnerschap nog niet geëvalueerd. Voor het eind van het (voetbal)seizoen zullen we onze samenwerking evalueren. Deze evaluatie zal mede basis vormen voor een besluit over het al dan niet continueren van de samenwerking.” Zo dreigt voor de verkiezingen van 21 maart van de zijde van het college van BGL, CDA, D66 en CPB geen helderheid te komen. De bitterballen bij PEC Zwolle zijn niet alleen onbetaalbaar…ze werken kennelijk ook nog eens verslavend. Onze boodschap is: 1 keer, niet weer!