19 april 2016

Verhoudingen college en Vestingstad gespannen door “geringe betrokkenheid”?

De fractie van de PvdA heeft samen met de VVD onderstaande vragen aan het college gesteld.

Geacht college van Steenwijkerland,

De Opregte Steenwijker Courant van maandag 11 april opent met een artikel waarin de voorzitter van Steenwijk Vestingstad, dhr. Wirt Groen, aankondigt zich als voorzitter terug te trekken. Zijn overwegingen worden in de krant geciteerd: “Ik ben geschrokken van de geringe betrokkenheid van dit college bij de binnenstad. De leden van b&w zijn inhoudelijk niet op de hoogte. Er is geen enkel besef van urgentie.” Het is natuurlijk aan dhr. Groen om zijn eigen afwegingen te maken met betrekking tot zijn functie bij de Stichting, maar zijn overwegingen raken direct het functioneren van het college met betrekking tot een belangrijk speerpunt van de raad i.c. de ontwikkeling van de binnenstad van Steenwijk. Wij verzoeken u ons nader te informeren:

  • Kunt u reageren op “er is geen enkel besef van urgentie” en “geringe betrokkenheid van het college bij de binnenstad”?
  • Kunt u aangeven wat de consequenties zijn van deze breuk met de voorzitter voor uw relaties met de Stichting Vestingstad Steenwijk, een belangrijke partner bij de centrumontwikkeling?
  • In het artikel wordt aangegeven dat er niet passend gecommuniceerd is over het aanpassen van de “stadsvisie” die met de bewoners en de Stichting Steenwijk Vestingstad is opgesteld. Er wordt gesproken over “aangepast zonder ons op de hoogte te stellen”. Kunt u dat toelichten?
  • De raad heeft recentelijk de “stadsvisie” besproken, maar welke concrete voorstellen kunnen wij binnenkort tegemoet zien om de binnenstad een impuls te geven?
  • Is er door u een tijdlijn m.b.t. wenselijke ontwikkelingen en een budget daarvoor met de Stichting Vestingstad afgesproken?
  • Op diverse momenten en in diverse documenten heeft u aangegeven te streven naar betere samenwerking met vertegenwoordigers van het centrum. Hoe interpreteert u de actuele ontwikkelingen in dit verband?