12 februari 2016

Verenigingen willen zelf oud papier blijven inzamelen

Het college van BGL etc. is van plan de inzameling van oud papier via blauwe containers te gaan regelen. Dit heeft grote consequenties voor de verenigingen, scholen en wijkverenigingen die dat nu (vaak) zelf organiseren. Ze dreigen een groot deel van de inkomsten uit oud papier grotendeels te gaan missen. Donderdagavond hield de fractie van de PvdA een themabijeenkomst in De Korf voor de inzamelaars om van hen te horen wat de gevolgen zijn van het voorgenomen beleid van het college. Ze wezen massaal de inzameling met de blauwe container af. De fractie zal dat bij de behandeling in de raad overbrengen.