20 februari 2015

Uitzicht voor Stadsmuseum Steenwijk

Het bestuur van het Stadsmuseum Steenwijk, gevestigd aan de Markt, sprak opnieuw in de raad om zich te beklagen over het uitblijven van een passende reactie van het college op hun verzoek gebruik te mogen maken van het leegstaande voormalige VVV-kantoor. Al eerder (najaar 2014) werd dit aan het bestuur toegezegd door wethouder Wagterveld, maar die kwam daar schielijk op terug toen andere collegeleden andere plannen met het pand bleken te hebben. Daarna werd het oorverdovend stil, aldus voorzitter Robaard. Op aandringen van Willem Sommer werd in de raad een uitspraak van het college gevraagd op de inspreker. Wethouder Brus gaf aan: “Daar komen we wel uit.”, gevolgd door een “Dat klinkt hoopvol!” van burgemeester Van der Tas. Het lijkt er inderdaad op dat het Stadsmuseum nu snel het VVV kan betrekken, waardoor een leegstand pand passende invulling krijgt en het museum eindelijk ook toegankelijk wordt voor minder valide mensen. We zullen de afwikkeling volgen.