21 januari 2015

Uitvoeringskosten regeling huishoudelijke hulp te hoog!

Inde vergadering van de raadscommissie van 20 januari was de besteding van de aan Steenwijkerland toegekende Van Rijn-gelden aan de orde. De gemeente heeft voor 2015 (€ 754.000) en 2016 (€904.000) van de staatssecretaris extra geld gekregen om de huishoudelijke hulpen aan het werk te houden en om te zorgen voor continuïteit van de hulp voor de cliënten. Zo kan geleidelijk naar een nieuw stelsel worden toegewerkt, waar de oppositie in de raad, inclusief onze fractie, steeds op aangedrongen heeft, ook omdat de gelden daarvoor binnen de gemeentelijke begroting gereserveerd waren.

Trijn Jongman heeft namens de fractie van de PvdA de vinger gelegd bij de uitvoering van de regeling voor de toekenning van huishoudelijke hulp die dit college voorstelt: die brengt in de eerste plaats hoge uitvoeringskosten met zich mee, maar liefst € 300.000 per jaar. Dat is in geen verhouding en gaat ten koste van de beschikbare middelen voor de hulp. Ook worden in de voorstellen van het college cliënten (vaak ouderen of mensen met een beperking, in ieder geval mensen die zichzelf niet goed meer kunnen redden) “werkgever” van hun hulp. Dat leidt tot veel onrust, we hebben al veel signalen daarvan gekregen. Trijn heeft er bij het college op aangedrongen te zoeken naar andere modellen om de huishoudelijke hulp te regelen en in ieder geval te zorgen voor betere begeleiding en voorlichting. In de raad van 3 februari zullen we zo nodig met amendementen proberen de voorstellen te verbeteren.