Uit de staten

25 juli 2018

Fatsoenlijk werk 

Allereerst mijn hartelijke felicitaties voor de nieuwe gemeenteraadsfractie en de kersverse PvdA wethouder in Steenwijkerland. Prachtig om te zien hoe het is gelukt om in Steenwijk een goed resultaat neer te zetten en een plek in de coalitie te krijgen. Het harde werken heeft resultaat gehad en de afdeling mag trots zijn. Een mooi scenario voor de komende Provinciale Statenverkiezingen.  

 De kop boven deze column gaat over een kernwaarde van de sociaal democratie: fatsoenlijk werk. 

Aan de vooravond van de eerste mei, de dag van de arbeid deed ik mee aan de ‘Nacht van de arbeid’. In mijn woonplaats Zwolle verzamelden we met fractie, bestuursleden en vrijwilligers. 

 De Nacht van de arbeid is een fenomeen dat door steeds meer PvdA afdelingen wordt opgepakt. Wie denkt dat 1 mei niet meer van deze tijd is zou eens mee moeten lopen in de Nacht van de arbeid. 

We zien dat steeds meer flex en laagbetaald werk juist s’nachts wordt uitgevoerd. Webwinkels die concurreren met de kortste levertijden willen hun opdrachten in hoog tempo en tegen de laagste kosten kunnen wegzetten. Dat betekent uurcontracten tegen heel lage lonen of payroll contracten waarbij producten moeten worden gepicked, verpakt en verzonden. Ook het nachtelijk transport en logistiek hoort hierbij en ook daar zijn de arbeidsomstandigheden vaak verre van prettig. Kortom het voordeel en de snelle levering die je als consument ervaart heeft een prijs in termen van concurrentie over de ruggen van slecht betaalde nachtwerkers. Daarnaast genereert het nachtelijk verkeer lawaai en uitstoot in de slaap en rusturen. Wat mij betreft gaan we deze vorm van roofbouw tegen. 

Tijdens de tour werden we op allerlei plekken geconfronteerd met nachtwerk. Politie, pakketdiensten en post, zorg, artsenpost, tankstations, daklozenopvang werden bezocht. Medewerkers kregen een roos en iets lekkers. Dit leidde in een aantal gevallen tot boeiende gesprekken. Vanuit onze positie in Provinciale Staten vragen we steeds aandacht voor arbeidsvoorwaarden en de positie van werkenden. We realiseren ons dat bij aan-, en uitbesteding door de provincie druk kan ontstaan op arbeidsvoorwaarden. Daarom hebben we bij het OV debat steeds aandacht gevraagd voor de betekenis van goed werkgeverschap, benadrukken we het belang van goede participatiebanen met kansen voor mensen die niet vanzelf een plek op de arbeidsmarkt vinden en kijken we naar het maatschappelijk rendement van projecten die we als provincie financieren. Voorbeelden die ook landelijk en lokaal natuurlijk navolging verdienen. 

 O, ja: volgend jaar is er weer een Nacht van de arbeid. Ik ben er weer bij.  

 Met vriendelijke groet, kind regards,  

 Hans Nooter 

Lid Provinciale Staten Overijssel voor PvdA