11 december 2015

Twijfels over organisatie IGSD blijven

In de raad van dinsdag 13 december lag een voorstel voor om ruim 1.3 miljoen euro aanvullend beschikbaar te stellen voor de IGSD om een plan in uitvoering te nemen dat meer mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt in de richting van werk zou moeten begeleiden. Het plan bevat prachtige doelstellingen, maar in de raad kwamen grote twijfels naar boven of de IGSD als organisatie voldoende op orde is om de grote ambities waar te maken. Mensen die moeilijk aan werk kunnen komen hebben niets aan opgeklopte verwachtingen die vervolgens niet waargemaakt worden. De discussie in de raad liep zo hoog op dat een extra avond (woensdag) ingelast moest worden om tot besluitvorming te komen. De fractie van de PvdA ondersteunde de doelstellingen, maar Luc Greven en Trijn Jongman brachten vele voorbeelden in waaruit blijkt dat de IGSD de basis onvoldoende op orde heeft om die doelen te halen: uit een bezoek aan de BCS is ons gebleken dat die zeer ontevreden zijn over het aanleveren van mensen voor vacatures en stageplekken, de Kringloopwinkel plaatste zelf maar een advertentie in de krant om personeel te werven omdat de IGSD niet levert, mensen benaderden ons die zo maar in de categorie “geen uitzicht op werk” (waarbij nauwelijks bemiddeling plaatsvindt) geplaatst werden etc. Het college kon tot onze spijt de twijfels over de organisatie van de IGSD niet wegnemen. Een motie samen met de VVD ingediend om eerst een bedrag beschikbaar te stellen om ‘de basis’ op orde te brengen kreeg geen meerderheid.