De Trijnreis (april 2018)

19 april 2018

Terug kijken op de afgelopen periode. Daar gaat de Trijnreis over. En ook nu is er veel gebeurt. Ik kijk met name terug op de campagne. Met veel energie hebben wij de campagne voorbereidt. Jullie hebben dat vast allemaal wel gezien. De Poster langs de weg. De Flyers gedrukt per gebied per kandidaat per regio. De boodschappenboekjes en de pennen.

Het blad dat wij hebben uitgegeven. Waar mooie interviews in stonden met Marjan Berk en Mark Prinsen. De eerste negen kandidaten werden voorgesteld.  En natuurlijk ook de interviews  met de eerste drie van de kandidatenlijst. Wij hebben hier ondersteuning bij gehad van George Huisman. De foto’s zijn weer goed gelukt en dat maakt dat alles er goed uitzag. Ook zijn er diverse interviews verschenen in de kranten.

Natuurlijk niet te vergeten de sociale media. Want ook dat is een belangrijke factor van nieuwsvoorziening gebleken. De samenwerking van berichten op de website en verspreiden via facebook was zeer effectief. En om het allemaal wat leuker en wat laagdrempelig te houden zijn er allemaal mooie filmpjes gemaakt door Mande en Jannes.

En toen was het moment daar dat we los gingen: woensdagmiddag 14 februari, op het station in Steenwijk de eerste flyers, boekjes en pennen uitgedeeld aan diverse reizigers met een chocolaatje als Valentijns actie. Een grote groep was aanwezig op die koude middag en iedereen wilde het liefst in de hal staan. Een gezellige start ook als groep! Ook de reacties waren goed en dat gaf ons een positief gevoel.

Vanaf 14 februari zijn wij elke vrijdagmiddag en zaterdag op pad geweest om te flyeren. Gewoon op straat zijn, een flyer in de bus en weer door. Heel wat kilometers gemaakt en het mooie was wel dat er gemiddeld tien personen waren. Op de zaterdagen maakten wij wel eerst een gezamenlijk koffiemoment.  Een bakkie en wat lekkers erbij, de actualiteiten doornemen geeft energie.

Vanaf 1 februari zijn er heel veel debatten geweest. Steven heeft er twee gedaan en een goede indruk achtergelaten bij het ouderen debat. Jannes heeft het debat bij de scholen gedaan en daa, net achter de VVD, de meeste stemmen gehaald onder de jeugd.  Ikzelf heb vijf debatten gedaan en een drieminuten pitch op de Internationale Vrouwendag. Het waren dus heel veel debatten en de opkomst was over het algemeen heel goed, maar dan met name voor de eigen achterban. Zoals bestuurders en kandidaten van de diverse partijen. Gelukkig zijn er heel veel debatten opgenomen via de live vlog van Christiaan. Zodat het toch voor een breder publiek te bekijken was. En daar heb ik dan ook wel de nodige reacties op gehad. Dan kwam ik op het werk en gaven mijn collega’s aan dat ik er weer mooi op stond.

Ook in de debatten stond ik nooit alleen. Altijd waren ook wij als partij goed vertegenwoordigd. Ik heb nooit de titel beste debater gehad, maar volgens mij heb ik wel een goede indruk achter gelaten. Waarbij de mooiste reactie kwam uit het LTO debat.  Samen met Roland stond ik in de hal de jas aan te doen toen er een agrariër naar mij toe kwam en zei dat ik de beste was, maar dat wij alleen van mening verschilden. En dat is waar het om gaat. Luisteren naar elkaar en elkaar waarderen om de verschillen. En dan is het ingewikkeld om als LTO man te stemmen voor een PvdA vrouw die iets genuanceerder is over het landbouwbeleid. Het gaat namelijk niet alleen om de agrariërs, maar ook om de andere bewoners van het buitengebied. En dan begrijpen wij elkaar wel goed.

Wat een energie hebben wij als groep geleverd!  De vele stukken op de website door Luc geproduceerd. De vele Facebook advertenties door Tinus gepromoot. Ook de advertenties in de diverse kranten heeft Tinus opgemaakt.  En de opmaak van de flyers door Marko, de rozen besteld door Willem. De coördinatie van het flyeren door Willem en Steven. De diverse filmpjes gemaakt door Jannes. Een Jan en Roland die er bijna altijd waren om te flyeren. De bestuursleden Marjon, Hennie, Wim en Jan ook altijd van de partij. Maar ook leden die af en toe mee op pad gingen zoals Jan ten Klooster, Tinie Nengerman en zelfs Klaas Prins.

En dan is het woensdag 21 maart. Wij hebben ons werk gedaan en nu is het aan de kiezer om zijn/haar stem uit te brengen. Wat een spannende en zenuwslopende dag. Niks meer kunnen doen. Ik dacht ik ga thuis aan het werk, maar met een concentratieboog van niks. Fijn was het dat de kinderen avonds met het eten er waren en ook Linda schoof aan. Alles nog maar eens geanalyseerd en ja ook een beetje ontspannen.

Rond 10.00 uur richting Steenwijk en daar waren al een aantal partijleden om samen de stemming af te wachten. Ook Chrisjan, Linda en de kinderen zijn later gekomen. En wat was het spannend! De eerste uitslagen komen binnen en dan snel vergelijken: hoe waren die in vergelijking met vier jaar terug? Ik had het lijstje meegenomen en samen waren wij steeds aan het vergelijken. Vanaf het begin stonden wij op vier zetels. En dat gaf al hoop. De grote stembureaus zoals uit Vollenhove en de meesten uit Steenwijk komen later. Hebben wij daar gewonnen t.o.v. 2014? En wat duurt het dan lang. Uiteindelijk om 13.00 uur is de uitslag bekend wij hebben meer stemmen dan 2014 en wij houden de vijf zetels vast in de Raad. Wat waren wij blij en uitgelaten. Het voelde als een overwinning.

Gezien de landelijke trend was dat zeker ook het geval. TV OOST maakt ook direct van ons de opnames: wij waren blij en uitgelaten. Terwijl Groenlinks met twee zetels nieuw in de Raad kwam en ook de VVD had er een zetel bij gekregen.

Wij mogen de komende periode weer met vijf vertegenwoordigers ons laten horen. Wij kunnen ons werk weer optimaal doen. En iedereen houdt ook de energie vast en gaat weer door De campagne voor de nieuwe gemeenteraad in 2022 start ook weer gelijk. Natuurlijk was er ook teleurstelling. Bij name bij Jan Cordes. Hij had zo graag nog een periode doorgegaan. Het is niet anders.

En nu de onderhandelingen en wij gaan ons inzetten om weer deel uit te kunnen maken van het college. Daar is de plek waar je de meeste invloed uit kunt oefen. Daar kunnen wij echt de beloftes waar maken. Goede zorg, goede scholen, iedereen passend werk en goede en duurzame woningen voor iedereen. Nog een paar dagen afwachten en dan weten wij of wij die kansen krijgen. Wat heb ik afgelopen weken een reis gemaakt in emoties.

Wij nemen afscheid van twee prachtige mannen in de raad. Twee sociaal democraten in hart en nieren. Twee mannen die de sociaal democratie in alle haarvaten hebben zitten en daar ook trots op zijn en zich ook voor de democratie inzetten.

 

Afscheid Luc Greven

Luc is  vanaf 1990 actie geweest in de raad. Met een tussenpoos van zes jaar niet. De man die de afgelopen vier jaar met name aan de zijlijn heel actief is geweest. Na je periode van zes jaar als wethouder was het lastig om een goede invulling te geven en heb je je als coach binnen de fractie optimaal ingezet.

Als secretaris van alle moties, vragen etc was Luc de voorzetter. Secretaris maar liever geen fractieverslagen. Want dat moest met pen en papier. Het geweten en dossierkennis van de fractie en alert om ook snel te reageren. Zoals in de campagne van de afgelopen weken was er voordat ik thuis van het debat al een verlag op de website in te zien. Afgelopen raadsperiode heeft hij nadrukkelijk gekozen om niet de aandacht te zoeken, maar op de achtergrond van grote waarde te zijn voor de fractie. Minimaal als woordvoerder fungeerde om juist de anderen de kans te geven om te leren en te profileren.

Het meest aan het hart zijn die mensen die leven aan de onderkant van de samenleving: armoede voorkomen en mensen nieuwe kansen geven.

Hulp bij schulden een actie die je het college 2010-2014 hebt ingezet om meer vrijwilligers op te sporen.

Excellente schoolbestuurders. Heb je je warm voor gemaakt. Maar dat deed je ook voor jezelf want ook als fractie lid ging je nog naar scholingsbijeenkomsten van de PvdA.

Wij gaan je missen en ik hoop dat ik je nog regelmaat zie en met je kan sparren

 

Afscheid Jan Cordes

Jan 10 jaar in de raad als een man die met 2 benen in de klei staat. Weet wat er speelt en brengt dit in bij de fractie. De netwerker pur sang. Jan is het beste in zijn element als hij kan netwerken. Hij kent ook veel mensen. Een van de fractieleden zegt dan wel eens Daor heit olde wief ook weer.

Veel thema’s heb je onder de aandacht gebracht. School Tuk,  Locatie Kiekebelt, Sponsoring PEC Zwolle en de onvermijdelijke bitterballen, oud papier. Maar ook de man die samen met Willem naar locaties ging waar aanvragen bestemmingsplannen voorliggen. En zo met de indieners in gesprek ging.  Jan was de contactpersoon voor plaatselijk belang Tuk.

Groot voorstander van zonnepanelen bij de geluidswallen. Wij gaan je missen, want je was ook diegene die zich als afgevaardigde bij diverse evenementen liet zien. Bij het sportgala, eindejaarsfeest op het gemeentehuis en de jaarlijkse haringparty.

Jan je bent een fijne collega fractielid geweest in je raadswerk en ik hoop dat de PvdA nog lang op je netwerk een beroep mag doen.

 Trijn Jongman